Kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar och skadligt bruk/beroende

Konferensen syftade till att fördjupa kunskapen om nedsatta kognitiva funktioner vid intellektuell funktionsnedsättningar (IF) och vid andra neuropsykiatriska diagnoser (npf) t.ex ADHD och autism. Personer med endast kognitiv förmåga missas ofta i utredning av beroendeproblematik, trots att de ofta har en förhöjd risk på grund av sina svårigheter.

Konferensen gav fördjupade kunskaper om den ökade risken för skadligt bruk eller beroende i målgruppen samt det de kan behöva för att förhindra att ett beroende utvecklas, eller de insatser som behövs vid pågående beroendeproblematik.

Presentationer
Vad är problemet? Lotta Borg Skoglund, Smart psykiatri

Utredning och bedömning, Ulrika Vikbladh, Region Skåne

Kunskapsunderlag från Socialstyrelsen, Birgit Heuchemer, Eisabeth Lagerkrans, Socialstyrelsen

Ökad risk för skadligt bruk/beroende vid adhd och autism, Agneta Björk, Björckhälsan

Hur kan man arbeta med kognitiva funktionsnedsättningar och skadligt bruk/beroende? Lena Dahlberg, Statens Institutionsstyrelse(SIS)

Hur ser problemet ut i kommuner och regioner och hur bör ansvariga instanser jobba? Zophia Mellgren och Anna Thomsson, Sveriges kommuner och regioner(SKR)

Hur kan skadligt bruk/beroende förebyggas hos personer med autism, adhd och intellektuell funktionsnedsättning? Martina Nelson, Smart psykiatri

Scroll to top