Kommande konferens

Spel om pengar 28 september kl 9-16.

Delta digitalt via Zoom eller fysiskt i ABFs lokaler på Sveavägen 41 i Stockholm. En länk kommer att mejlas ut efter den sista anmälningsdagen till dem som anmält att de vill delta digitalt.

Spel om pengar har tydliga samband med ekonomiska, sociala och hälsomässiga problem. Det är vanligt att personer med spelproblem även har problem med alkohol, droger och psykisk ohälsa. Genom att förebygga spelproblem kan vi minska psykisk ohälsa och allvarliga konsekvenser som suicid.

Sedan 2018 har kommuner och regioner ett uttalat ansvar när det gäller problem med spel om pengar. Det gäller både förebyggande arbete och stöd och behandlingsinsatser. Barn och unga ska särskilt uppmärksammas, både utifrån eget spelande och utifrån att vara anhöriga till föräldrar som har spelproblem. Spel om pengar integreras även allt mer
i ANDTS-arbetet, till exempel i regeringens ANDTS-strategi för 2022-2025.

Konferensen är uppdelat i tre delar
1) En beskrivning av spelproblem och ansvaret på lokal, regional och nationell nivå
2) Verktyg och stöd för regionalt och lokalt arbete
3) Exempel på hur kommuner och regioner arbetat med frågan.

Anmälan till konferensen med namn, arbetsplats, organisationsnummer och giltig referens, datum för konferensen
och om deltagande ska ske fysiskt eller digitalt görs senast den 21 september via epost till konferens@rfma.se.
Ange också om du är medlem i RFMA.

Kostnad: 1250:+ moms per person, 5000:+ moms för fem personer från samma arbetsplats som anmäls av en
person, 1000:+ moms för medlemmar i RFMA

Om efaktura krävs lägg till rätt epost-adress samt referensnummer. Om du anmäler fem personer från samma
arbetsplats måste alla epost-adresser anges. OBS! Anmälan är bindande, men skulle du få förhinder kan du anmäla en kollega. Avgiften kommer att faktureras i samband med att du anmäler dig. Konferensen genomförs av Stiftelsen RFMA. Frågor om konferensen kan göras till Maria Laag på mobil: 070 – 679 53 00 eller via epost till maria.laag@gmail.com.

Scroll to top