Inspelat material

Här hittar du inspelningar gjorda av RFMA. Det kan handla om intervjuer, presentationer eller korta blänkare inom olika områden.

Regeringen tillsatte en ny narkotikautredning den 24 mars. För att relatera utredningsdirektiven till den beskrivning som tidigare socialminister Bengt Westerbergs gjorde av den svenska narkotikapolitikens styrkor och svagheter (på RFMAs konferens den 13 oktober) har vi lagt ut hans presentation både här och på vår Facebook sida.

Direktiven 2022:24 till den nya utredningen hittar du på www.regeringen.se.

”En narkotikapolitik anpassad till nutidens och framtidens utmaningar”


RFMA inleder härmed en samtalsserie där vi fördjupar oss i olika aktuella och viktiga frågor. Det första ämnet som vi fördjupar oss i är Agenda 2030 där Håkan Leifman från RFMA samtalar med Gabriel Wikström – nationell samordnare för Agenda 2030.

Samtalet rör både internationellt, nationellt och lokalt arbete. Fokus ligger dock på lokalt arbete och berör både hur långt vi kommit i arbetet och vad man kan göra i en kommun som vill initiera ett arbete eller utveckla det vidare.


Scroll to top