Anpassa insatserna inom beroendevården till brukarnas behov

Kort och långsiktiga effekter av alkohol och narkotika somatiskt, psykiskt och kognitivt? Kristina Berglund, docent i psykologi, lektor på Göteborgs universitet, föreståndare för CERA Motivation ­ hur fångar vi den? Arne Gerdner, socionom, certifierad alkohol­ och drogbehandlare, senior professor i socialt arbete, Hälsohögskolan i Jönköping Utredningsprocessen ­ vad behöver vi initialt veta och vad...

Fysisk aktivitet som skyddsfaktor mot psykisk ohälsa och beroende för barn och unga 9 februari

Hur kan samhället bli bättre på att främja fysisk aktivitet bland unga? Magnus Jägerskog, generalsekreterare BRIS Regeringens förslag på införande av fritidskort ­ hur ska det fungera? Petra Norebäck, statssekreterare hos socialminister Jakob Forsmed Jämlik hälsa för alla ­ insatser för barnfamiljer i socioekonomiskt svaga områden. Janna Hellerup Ulvselius, generalsekreterare, En Frisk generation E­sport,...

Läkemedelsberoende 8 november 2022

Narkotikaklassade läkemedel har en viktig funktion vid särskilt svåra problem och under kort tid. Med narkotikaklassade läkemedel avses lugnande medel s.k. bensodiazepiner, sömnmedel och smärtstillande medel dvs opioider. Narkotikaklassade läkemedel kan vara beroendeframkallande. Långvarig användning av narkotikaklassade läkemedel kan leda till en mängd biverkningar, varav de mer allvarliga är ökad ångest, depression, försämrad sömn, allmän...

Spel om pengar

Spel om pengar har tydliga samband med ekonomiska, sociala och hälsomässiga problem. Det är vanligt att personer med spelproblem även har problem med alkohol, droger och psykisk ohälsa. Genom att förebygga spelproblem kan vi minska psykisk ohälsa och allvarliga konsekvenser som suicid. Sedan 2018 har kommuner och regioner ett uttalat ansvar när det gäller...

Scroll to top