Ordföranden har ordet, 29/9 2022

Nu har vi genomfört höstens andra konferens som har handlat om spel om pengar. Totalt deltog 94 personer och konferensen genomförde vi både fysiskt i ABF huset och digitalt. Majoriteten av deltagarna deltog digitalt och endast 32 personer deltog fysiskt, men de flesta talarna deltog fysiskt på ABF huset.

Under dagen presenterades mycket av det som hänt och det som pågår när det gäller spel om pengar. Det konstaterades att långt ifrån alla kommuner och har fått igång ett förebyggande och stödjande arbete när det gäller personer med spelproblem eller som ligger i riskzon för spelproblem. Under dagen redovisade en representant från Kronofogden hur de ser problemen, Spelinspektionen redovisade sin verksamhet och flera forskare redovisade samband med annat beroende och hur konkreta behandlingsinsatser för denna målgrupp har utvecklats. Avslutningsvis redovisade Länsstyrelsen i Västra Götaland hur man kan stödja föräldrar och presenterade ett material de tagit fram för föräldrar.

Stiftelsen RFMAs nästa konferens kommer handla om Läkemedelsberoende och inbjudan till den konferensen har skickat ut idag. Den konferensen äger rum den 8 november.

Dessförinnan kommer RFMA genomföra ett digitalt en timmes seminarium om Tidiga och samordnade insatser mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård den 18 oktober, inbjudan till det seminariet finns här.

Som representant för RFMA har jag också deltagit på en hearing med Narkotikautredningen om förebyggande insatser och vård- och behandlingsinsatser. Intressant diskussion, men utredningens syfte med hearingen var att lyssna inte presentera något, de kommer senare.

Synpunkterna till utredningen mejlade jag in skriftligt till utredningen och de kommer inom kort ligga på hemsidan.

 

Gunborg Brännström

Ordförande

RFMA och Stiftelsen RFMA

Scroll to top