Ordföranden har ordet, 14/12 2022

Nu närmar sig den här terminen sitt slut och julen närmar sig. Det har varit en spännande och oroande höst på många sätt, både men anledning av kriget i Ukraina men också vad valet skulle få för konsekvenser för våra frågor. Under hösten har vi genomfört två konferenser och fyra 1-timmes digitala seminarier. Sen våren 2022 är de digitala seminarierna gratis för medlemmar och 36 medlemmar har utnyttjat den möjligheten under hösten. Man kan både teckna ett individuellt och ett organisationsmedlemskap i RFMA. Idag har vi fyra kommuner som är medlemmar – Vallentuna, Linköping, Sundsvall och Eskilstuna, en frivillig organisation – Verdandi och ett privat företag – Capio Hjärnhälsan vid sidan av ca 25 individuella medlemmar.

Den 7 december deltog jag också som representant för RFMA på ett seminarium som Vision, Akademikerförbundet SSR, SKR, BRIS och Föreningen Sveriges socialchefer bjudit in till i Visions lokaler på Grev Turegatan i Stockholm. Temat var: Tillsammans för en ny socialtjänstlag. Parterna var överens om att det i den nya lagen skulle vara ett ska-krav att socialtjänsten ska arbeta förebyggande. Med på seminariet var den nya socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall(M) och Fredrik(S) från socialutskottet.

Vision tyckte att det var viktigt att driva denna fråga tillsammans så att lagen blir så bra som möjligt och att det blir större fokus på det förebyggande arbetet. Men systematiken är också viktig, med en tydlig struktur och tydliga uppdrag – som det finns tid att genomföra.

SKR ansåg att detta är en stor utmaning men att det är oerhört angeläget att systematiskt följa upp arbetet.

SSR underströk vikten av att arbetet är evidensbaserat men också att arbetet följs upp och att arbetet blir mer förebyggande så fler klarar skolan, vilket också innebär att det blir brottsförebyggande.

Föreningen Sverige socialchefer menade att det finns behov av en stor omställning, mer lokalt arbete, nära förskola, skola etc. Hon pratade om första linjens socialtjänst som skulle kunna innebära att erbjuda service utifrån behov utan utredning och andra linjen som krävde utredning.

BRIS menade att det förebyggande arbetet handlar om att skapa relation och att socialtjänsten måste få kosta.

Socialtjänstministern sa att de skulle använda utredningen som grund men att det ligger många utredningar så de tänker ta ett större grepp. De vill lägga fram förslaget tillsammans med de andra. Hon underströk att det är viktigt att arbeta förebyggande utifrån barnperspektivet.

Representanten från Socialdemokraterna i socialutskottet sa att de hade för avsikt att lägga fram en proposition våren 2023, medan Socialtjänstministern snarare menade att det kunde bli våren 2024.

Representanten från Socialdemokraterna menade att det handlar om samsyn, fler medarbetare som får använda sin kompetens och mer pengar. Medan socialtjänstministern menade att det inte bara handlar om kompetens utan även arbetsmiljö, samtidigt som det är viktigt att komma ihåg att verksamheten fungerar mycket bra i många kommuner redan idag.

Det var ett intressant seminarium men vad effekterna blir får framtiden utvisa. Nu ser vi fram emot en julledighet, men glöm inte att anmäla er till RFMAs kommande konferens den 9 februari om Fysisk aktivitet som skyddsfaktor mot psykisk ohälsa och beroende. Inbjudan och program ligger under kommande konferenser.

God jul och gott nytt år!

Gunborg Brännström

Ordförande RFMA

 

Scroll to top