Ordföranden har ordet, 7/2 2024

Ordförande har ordet 2024 02 05

Nu var det ett tag sen som jag skrev något på vår hemsida, men nu när verksamheterna har kommit igång efter jul och nyårshelgerna är det hög tid.

Stiftelsen RFMA ska på onsdag denna vecka genomföra en digital heldagskonferens om Narkotikautrednigen – förslag, perspektiv och diskussion.

Dryg 50 personer kommer att delta som representerar kommuner, regioner, SIS, SBU, Länsstyrelser, vårdförbund, ideella organisationer och privata företag. Att delta är ett enkelt sätt att skaffa sig bättre kunskap för att besvara den remiss som skickats ut och som ska besvaras senast den 22 april. På konferensen ska en representant från det Nationella Brukarrådet missbruk/beroende Sverige, Föreningen Sveriges socialchefer, CAN, SIS och SKR reflektera över förslagen i utredningen.

Om du inte har möjlighet att delta på denna konferens så kommer RFMA genomföra nästa digitala konferens den 21 mars med fokus på Alkohol och andra drogers påverkan på våld i nära relation. Inbjudan till den kommer inom kort ligga på www.rfma.se.

Vi har redan genomfört årets första digitala seminarium ”Urbana drogscener som riskmiljöer” den 30/1 som var en mycket intressant presentation av Torkel Richert, Malmö universitet och som baserade sig på hans forskning. Hans powerpoint presentation ligger på vår hemsida. Han berättade också om två nyligen publicerade artiklar ”Harm reduction socialwork” och Police officers attitudes and practices towards harm reduction. Även de ligger på hemsidan.

Inom kort kommer vi bjuda in till nästa digitala seminarium som ska genomföras den 16 april kl 13.14 som kommer att handla om ”Hur kan tidiga och samordnade insatser för barn och unga förstärkas – erfarenheter från ett sexårigt projekt”. Så boka in den tiden redan nu! Den 22 maj kl 13-14 kommer vårens sista digitala 1-timmes seminarium genomföras. Det har fokus på ”Behandlingsplanering i tvångsvård”.

Vi återkommer inom kort med vad vi kommer benämna vårens sista konferens som ska handla om ”Kommunernas förändrade roll”. Den kommer genomföras den 2 maj. Missa inte att hänga med och delta på våra konferenser!

Gunborg Brännström, Ordförande RFMA

Scroll to top