Ordföranden har ordet, 18/10 2023

Nu är det höst och verksamheterna runt om i landet har kommit igång med full kraft. Verksamheterna störs säkert av krigen runt omkring oss och alla skjutningar och sprängningar i landet. Men problemen ställer krav på ett förstärkt förebyggande arbete som börjar tidigt och en bättre sammanhängande vård som utgår från brukarnas behov. RFMA går därför vidare och planerar seminarier och konferenser som ska stödja en utveckling av effektiva förebyggande insatser och en sammanhängande vård som utgår från brukarnas behov.

RFMA genomförde i mitten av september ett 1-timmes digitalt seminarium om ”Mini Maria Resursmottagning i Göteborg” som är ett samarbete mellan BUP Göteborg, Mini-Maria och Göteborgs stad. Det är en pilotverksamhet där tanken är att verksamheten ska stödja unga med samsjuklighet. 34 personer deltog på seminariet – personer från både Socialtjänst, Hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen, en högskola, ett vårdförbund och två kommunförbund.

I början av oktober genomförde vi också en digital heldagskonferens med fokus på ”Kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar och skadligt bruk/beroende”. Konferensen lockade 113 personer från socialtjänst, regioner, kommunförbund, LSS boende och privata vårdverksamheter.

Konferensen inleddes av Lotta Borg Skoglund. Natur och Kultur som publicerat hennes senaste bok ”Åren går men ADHD består – att få sin diagnos som vuxen och åldras med adhd” erbjöd också deltagarna på konferensen att köpa boken till ett rabatterat pris. Majoriteten av deltagarna var nöjda med konferensen och sa att det lärt sig något nytt som de har nytta av i sitt arbete. Programmet i sin helhet och alla powerpoint presentationer finns på vår hemsida dvs på www.rfma.se.

Den 23 november mellan kl 14-15 kommer vi nu genomföra ett 1-timmes digitalt seminarium om ”Stockholms stads ANDTS-Program 2023 – 2026”. Elin Sylvan kommer presentera hur de har utarbetat programmet, vad det innehåller, hur det är förankrat och hur det ska följas upp. Mål och aktiviteter kommer förstås också att presenteras, så missa inte att anmäla er till det. Alla seminarier är gratis för medlemmar, så fundera också över om er organisation inte borde söka medlemskap, men ni kan också söka själva dvs ett individuellt medlemskap.

Den sista digitala konferensen för hösten kommer vi genomföra den 29 november mellan kl 9-16. Det kommer också bli en spännande konferens ” Unga med substansbruksproblem – problembild, behov och insatser”. På den konferensen kommer bland annat Linnéuniversitet presentera en flerårig uppföljning av de ungdomar som kommit till Maria mottagningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Malmö universitet har tillsammans med forskarna på Linneuniversitetet också följt upp ungdomar som kommit till öppenvårdsmottagningar på tio mindre orter.

Inom kort kommer nu Narkotikautredningen att lämnas över till regeringen. Den ska lämnas senast den 30/10, och sannolikt kommer de redovisa huvuddragen i ett pressmeddelande dessförinnan. Så håll ögonen öppna. RFMA planerar redan nu en digital helddagskonferens om utredningen den

7 februari 2024 så boka in det datumet redan nu. Programmet för konferensen kommer inom en månad ligga på vår hemsida.

 

Den 30 januari 2024 kommer vi också genomföra ett digitalt 1-timmes seminarium om ”Urbana drogscener som riskmiljöer” – en jämförelse mellan Malmö och Köpenhamns öppna drogscener.

Gunborg Brännström

Ordförande

RFMA

 

Scroll to top