Ordföranden har ordet

Nu är det snart semester och en välförtjänt vila för många av oss, efter ett drygt år av mer eller mindre isolering orsakad av Corona.

Jag vill börja med att tacka alla som deltagit på våra konferenser under våren och givit konferenserna väldigt positiv feedback. Det gläder oss och visar att vi ligger rätt och har rätt fokus på våra konferenser. Från och med i höst kommer vi driva all vår konferensverksamhet genom Stiftelsen RFMA. Det gör vi för att kunna driva arbetet mer långsiktigt.

Den 8 juni diskuterade riksdagens socialutskott Regeringens ANDTS-strategi och socialutskottet var överens om att avvisa den. Det tycker jag är bra. Min uppfattning är att förslaget på strategi är väldigt vag och egentligen inget stöd för utveckling varken nationellt, regionalt eller lokalt. När vi diskuterat strategin i RFMAs styrelse i början av hösten återkommer vi med konkreta synpunkter på innehållet.

Hur det nu kommer att gå med ANDTS strategin är oklart, dvs om regeringen drar tillbaka den och kompletterar den med konkreta prioriterade insatser eller om det inte blir någon strategi i närtid.

Nyligen mejlade vi ut inbjudan till höstens första konferens om ANDTS och Agenda 2030 som vi kommer att sända digitalt den 23 september mellan 9.00 och 12.15. Den kan du anmäla dig till redan nu. Inbjudan till konferensen med program hittar du också på vår hemsida www.rfma.se.

Eftersom det troligen inte kommer finnas någon ny ANDTS strategi då kommer vi utgå ifrån de strukturer och det ANDT arbete som redan byggts upp på lokal och regional nivå.

Den 13 oktober kommer vi att genomföra en konferens om narkotikapolitik och förebyggande insatser. Den hoppas vi att vi kan genomföra både fysiskt i Stockholm och digitalt så intresserade från hela landet kan delta. Det programmet utarbetar vi nu och så snart det är klart kommer vi även lägga ut det på hemsidan.

Slutligen kommer vi den 23 november genomföra en konferens om Samsjuklighetsutredningen, med utredaren Anders Printz, så boka in datumen i er almanacka redan nu. Även den hoppas vi kunna genomföra både fysiskt i Stockholm och digitalt.

RFMA önskar er en riktigt skön ledighet!

Gunborg Brännström
Ordförande

Scroll to top