Ordföranden har ordet

Nu är många tillbaka på jobbet efter en underbar sommar, så nu antar jag att de flesta har samlat energi för att kavla upp armarna och sätta igång med att driva och utveckla det viktiga arbete som ni jobbar med till vardags.

Under hösten kommer ni ha chans att inspireras till att öka era kunskaper och utveckla era verksamheter, bland annat med stöd av RFMAs konferenser.

Stiftelsen RFMA hade planerat att genomföra tre spännande konferenser – en om ANDTS och Agenda 2030, en om Narkotikapolitik och förebyggande insatser och en konferens om Samsjuklighet utifrån samsjuklighetsutredningen.

Tyvärr har vi nu insett att konferensen om ANDTS och Agenda 2030 inte kommer att kunna genomföras, eftersom vi har fått in för få anmälningar. Nu satsar vi istället fullt ut på vår kommande konferens om Narkotikapolitik och förebyggande insatser den 13 oktober. Det programmet är väldigt intressant så missa inte att anmäla dig till den! Narkotikafrågan är ju högaktuell nu.

Idag har vi på styrelsen i RFMA även diskuterat Regeringens ANDTS strategi och var väldigt överens om att det behövs en strategi som stöd för utveckling på nationell, regional och lokal nivå, men den måste vara konkret, baseras på tydliga mål och kompletteras med årliga handlingsplaner. Dessutom behövs ett Kunskapscenter som stöd för utvecklingen.

En högaktuell fråga som också diskuterades kort var den nya skriften ”Svart bälte i föräldraskap” – att lösa vardagen i NPF-familjer av Lotta Borg Skoglund och Martina Nelson.

Den kommer troligen presenteras närmare på en av vårens konferenser som troligen kommer ha fokus på föräldrastöd.

Ha nu en trevlig höst och missa inte konferensen om Narkotikapolitik och förebyggande insatser den 13 oktober.

Gunborg Brännström
Ordförande

Scroll to top