Konferenser

RFMA:s KONFERENS DEN kl 9.00-12.15, 23 september 2021

Agenda 2030 är en global handlingsplan för omställning till hållbar utveckling som antogs av FN:s medlemsländer i september 2015. Agendan, med sina 17 mål och 169 delmål, visar hur världens länder ska arbeta för att skapa en fredlig, rättvis och jämlik värld fram till år 2030. ANDTS har bäring på flera mål i Agenda 2030, men främst mål 3 (god hälsa och välbefinnande).

Det är regeringen som i relation till FN, förbundit Sverige att genomföra Agenda 2030. Riksdagen biföll i slutet av år 2020 en proposition om Agenda 2030.

Vi tar under konferensen avstamp från ANDTS-arbetet och hur detta kopplas ihop med Agenda 2030. Vilka utmaningar finns och kan vi identifiera vissa framgångsfaktorer i arbetet med att implementera Agenda 2030 i befintliga strukturer? Kanske kan andra områden lära av ANDTS-området som har drivits aktivt av ideella organisationer i över hundra år? Länsstyrelser, regioner och kommuner lyfts fram som tre centrala aktörer för genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. De är alla centrala aktörer även i ANDTS arbetet. Kommer deras insatser på ANDTS-området att försvagas till förmån för Agenda 2030? Olika perspektiv, strategier och processer från olika nivåer: nationellt, regionalt och kommunalt kommer att redovisas.

Seminariet inleds med Gabriel Wikström, Nationell samordnare för Agenda 2030 och tidigare socialminister och avslutas med ett samtal med de tre deltagande kommunerna som på olika sätt arbetar med att implementera Agenda 2030.

Konferensen sänds digitalt på Zoom, en länk kommer att mejlas ut efter fredagen den 20 september (sista anmälningsdag). Avgiften kommer att faktureras per mejl i anslutning till att du anmäler dig.

Tid: Torsdagen den 23 september 2021 kl. 09.00 – 12.15

Kostnad: 950:- + moms/person/4000:-+moms för fem personer från samma arbetsplats som anmäls av en person

Sista anmälningsdag: 20 september

Anmälan till konferensen med namn, arbetsplats, fakturamottagarens e-postadress, datum för konferensen och Agenda 2030 görs senast den 20 september 2021 via e-post till konferens@rfma.se Om e-faktura krävs lägg till rätt e-postadress samt referensnummer. OBS! Anmälan är bindande. Frågor om konferensen kan göras till Maria Laag på mobil: 070 – 679 53 00 eller via e-post till maria.laag@gmail.com.

Hämta inbjudan med program här

(PDF: 21-09-23 inbjudan)

Scroll to top