Konferenser

Kommande konferenser:

RFMA:s KONFERENS DEN 18 maj 2021

Hur följer vi upp beroendevården på individ och verksamhetsnivå?
Hur bidrar uppföljningen till utveckling och kvalitetssäkring av vården?

Anmälningstiden har gått ut

Om vården verkligen ska få avsedd effekt så måste insatserna systematiskt följas upp – både på individ och verksamhetsnivå. Det har länge diskuterats i många sammanhang, men alltför få följer upp verksamheterna och använder uppföljningarna som grund för utveckling av vården.

Det finns många enkla metoder för att följa upp insatserna på individnivå, men också bedömningsinstrument som baseras på en inledande kartläggning av situationen. De kan också användas för uppföljning av insatserna på verksamhetsnivå. ASI (Addiction severity index) är det vanligaste kartläggnings- och uppföljningsinstrumentet inom socialtjänsten som även används inom beroendevården.

Denna RFMA konferens kommer att ha fokus på att tydliggöra hur missbruks- och beroendevården kan följas upp på individ- och verksamhetsnivå och hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan utveckla innehållet i sitt arbete systematiskt?

Konferensen sänds digitalt på Zoom, en länk kommer att mejlas till anmälda deltagare. .

Tid: Tisdagen den 18 maj 2021 kl.09.30 – 16.00

Konferensen genomförs i samarbete med Stiftelsen RFMA. Frågor om konferensen kan göras till Maria Laag på mobil: 070 – 679 53 00 eller via e-post till maria.laag@gmail.com.

Hämta pdf här

(PDF: 20-05-18 bara program)

Scroll to top