Historik

Vid en konferens den 16 maj 1954 bildades organisationen SNF, Svenska Nykterhetsfrämjandet, Riksförening för bekämpande av alkoholmissbruk och alkoholsjukdomar. Avsikten var bland annat att även icke-nykterister skulle kunna vara aktiva i alkoholdebatten. Beslut hade nyligen tagits i riksdagen att år 1955 avskaffa motboken. Medlemmar i SNF blev i huvudsak andra organisationer. Ett femtiotal organisationer blev medlemmar, däribland TCO, SACO, Röda korset, Riksidrottsförbundet och alla riksdagspartier utom VPK. Däremot fick man, trots stora ansträngningar, få enskilda medlemmar.

I mitten av 1960-talet tog de stora principfrågorna om alkoholpolitiken mindre plats i förbundets agerande och man fokuserade mer på vårdfrågor. Eftersom man bedömde att det i praktiken inte fanns några moderna behandlingsalternativ för alkohol- och narkotikamissbrukare engagerade sig förbundet under 1970-talet i utvecklingen av miljöterapeutiska behandlingshem, däribland Vallmotorp i Katrineholm, Daytop Sweden, Ekbacken i Mullsjö samt Trollängen i Almunge. År 1976 bytte man namn till RFMA, Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk.

Samarbete inleddes med flera behandlingsenheter. Engagemanget i praktisk behandlingsverksamhet avvecklades dock helt under 1990-talet, varefter RFMA:s verksamhet alltmer har koncentrerats till att handla om konferensverksamhet och några utbildningsinsatser.

Scroll to top