RFMA:s digitala konferens om uppföljning av beroendevården

Om vården ska få avsedd effekt måste insatserna systematiskt följas upp både på individ och verksamhetsnivå. Konferensens fokus var att tydliggöra hur missbruks- och beroendevården kan följas upp på individ- och verksamhetsnivå och hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan utveckla innehållet i sitt arbete systematiskt.  Det finns många enkla metoder för att följa...

RFMA:s digitala konferens om förebyggande insatser

Frågeställningen för denna konferens var hur tidiga förebyggande insatser mot alkohol- narkotikabereonde och kriminalitet kan stärkas bland barn och unga. Konferensen hade fokus på att tydliggöra vad förebyggande insatser är och vilka konkreta insatser som kan implementeras. Konferensen sändes digitalt på zoom och hade 130 deltagare. I programmet nedan finns de presentationer som föreläsarna...

Scroll to top