Genomförda seminarier

Hur påverkar föräldrars alkoholkonsumtion och attityder till alkohol den ungas alkoholkonsumtion?

Hur påverkar föräldrars alkoholkonsumtion och attityder till alkohol den ungas alkoholkonsumtion? Kristina Berglund, Göteborgs universitet, tisdag den 18 april. Se ppt här.

Processutvärdering av SSPF: erfarenheter och lärdomar från Uppsala kommun

Processutvärdering av SSPF: erfarenheter och lärdomar från Uppsala kommun 14 december, FoU Socialtjänst (ppt)

Unga som lagförts för narkotikabrott

Unga som lagförts för narkotikabrott 22 november, Socialstyrelsen (ppt)

Tvång i vården 25 augusti 2022

”Tvång i vården” med Veikko Pelti-Piri från Örebro universitet – Pelto-Piri RFMA

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI)

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga med Kjerstin Bergman, Socialstyrelsen och Ebba Silverstolpe-Agardh, Skolverket – TSI

Scroll to top