Svenskars inställning till legalisering av cannabis


RFMA har beställt en undersökning av svenska folkets inställning till legalisering av cannabis där cirka 1 195 personer i åldrarna 16-75 år i ett rikstäckande urval deltog. Även om en stor majoritet av befolkningen fortfarande är emot en legalisering, så har andelen som är positiva till en legalisering ökat jämfört med år 2014.

Rapportens resultat presenterades på RFMAs konferens om legalisering av cannabis onsdagen den 22 mars och finns tillgänglig tillsammans med konferensen presentationer i konferensdokumentationen under Ordförande har ordet

Scroll to top