Anpassa insatserna inom beroendevården till brukarnas behov

Kort och långsiktiga effekter av alkohol och narkotika somatiskt, psykiskt och kognitivt?
Kristina Berglund, docent i psykologi, lektor på Göteborgs universitet, föreståndare för CERA

Motivation ­ hur fångar vi den?
Arne Gerdner, socionom, certifierad alkohol­ och drogbehandlare, senior professor i socialt arbete, Hälsohögskolan i Jönköping

Utredningsprocessen ­ vad behöver vi initialt veta och vad kan vi behöva fördjupa?
Kristina Berglund, se ovan

Psykiatrisk samsjuklighet och beroende ­ förekomst, utredning och åtgärd
Sven­Eric Alborn, leg psykolog, leg psykoterapeut, barn och ungdomspsykolog

Stöd och behandling ­ anpassa val av insatser till individers behov
Arne Gerdner, se ovan

Vad ska vi tänka på när vi möter ungdomar och familjer?
Karin Boson, doktor i psykologi, leg psykolog vid Göteborgs universitet

Scroll to top