Om oss

RFMA är en politiskt oberoende riksorganisation som sedan lång tid arbetat med opinionsbildning inom missbruksområdet och institutionsbaserad vård och behandling.

Förbundet är inriktat på att vara en plats för diskussion, kunskapsutbyte och kompetensutveckling när det gäller alkohol- och narkotikafrågor. Detta för personer verksamma inom hälso- och sjukvårdens beroendevård och psykiatri, inom socialtjänsten, inom institutionsvård, kriminalvård och intresserade idéburna organisationer – både när det gäller förebyggande insatser och vård- och behandlingsinsatser. Vi gör detta genom konferenser, seminarier, artiklar i tidskrifter, spridning av skrifter samt remissyttranden. Det behövs ett forum där personal med olika kompetenser och erfarenheter inom området som kan mötas, diskutera och utvecklas.

RFMA:s styrelse består av personer verksamma inom eller nära verksamhetsinriktningen. RFMA anser att det angeläget att i styrelsen ha med såväl forskare som personer verksamma i det förebyggande arbetet och i den vardagliga behandlingen för personer med skadligt bruk eller beroende.

Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Stiftelsen RFMA och utvecklas för närvarande för att bättre möta praktikens upplevda behov. Målet är att verksamheten skall ha en stabil grund och kunna fortsätta under överskådlig tid.

Verksamheten bedrivs i nära samarbete med stiftelsen RFMA och verksamhetsformernas är under övervägande. Målet är att verksamheten skall ha en stabil grund och kunna fortsätta under överskådlig tid.

Scroll to top