Stiftelsen RFMA

Medlemmar i RFMA var från början huvudsakligen andra organisationer. I och med att verksamheten har ändrat karaktär är inga organisationer medlemmar. Den styrelse som finns i föreningen består av personer som är verksamma inom olika delar av missbruks- och beroendeområdet.

Både forskare och personer som har erfarenhet av vardaglig missbruks- och beroendevård finns med i styrelsen eftersom få personer har varit individuella medlemmar är verksamheten i föreningsform väldigt sårbar. Styrelsen har därför beslutat att konferensverksamheten i fortsättningen kommer att bedrivas av stiftelsen RFMA. Det kommer att ge verksamheten en stabil grund under överskådlig tid.

Scroll to top