Kommande seminarium

25 augusti kl 10-11. Tvång i vården med Veikko Pelti-Piri, socionom och medicinsk doktor vid Örebro universitet

På detta en timmes-seminarium sätter vi fokus på formellt och informellt tvång i vården. Hur kan tvång förebyggas genom social inkludering? Sjuksköterskor och skötare inom psykiatrin är några av de mest utsatta yrkesgrupperna för hot och våld på arbetsplatsen. Tvångsvård ställer särskilda krav på personalen att trots obalans i makten, kunna skapa tillitsfulla relationer till de intagna. Reflektion kring sitt eget handlande som personal är oerhört viktigt liksom tid och engagemang. Tvång ska verkligen användas som sista utväg i en akut situation.

Veikko Pelti-Piri arbetar som utredare på Region Örebro län och som forskningshandledare på universitetssjukhusets forskningscentrum. Han har också fått medel för att införa och utvärdera programmet Safewards på psykiatriska avdelningar i regionen. Målet är att minska hot och våld inom psykiatrin. Safewards är ett brittiskt program som används internationellt för att minska incidenter med våld eller tvångsåtgärder. Det finns på nio språk och även på svenska i en preliminär version anpassad till svenska förhållanden. Programmet tillåter personal och patienter att vara medskapare i processen.

– Tanken är att programmet ska bidra till att göra miljön inom heldygnsvården säkrare och tryggare för både de anställda och patienterna, säger Veikko Pelto-Piri. Safewards omfattar sex områden där personal och ledning kan förebygga och hantera hot och våld. Just nu pågår ett utvecklingssamarbete inom psykiatrin. Inom Region Örebro län har ett införande av insats att trappa ner konflikter startat.

Seminariet är gratis för medlemmar i RFMA. För er som inte tecknat medlemskap kostar seminariet 500 kronor + moms. Om du är medlem behöver du bara ange medlem, e-post och datum för seminariet.

Om du inte är medlem behöver du ange namn, e-post, arbetsplats, organisationsnummer och giltig referens, datum för seminariet. Avgiften kommer att faktureras av Stiftelsen RFMA i samband med anmälan.

Om du bestämmer dig för att söka individuellt medlemskap nu kan du göra det innan seminariet på konferens@rfma.se. Det kostar 200 kr/år. Läs mer här.

Sista dag för anmälan 18 augusti till konferens@rfma.se. Frågor om seminariet kan göras till Maria Laag på mobil 070-679 5300 eller via e-post till maria.laag@gmail.com.

Scroll to top