Kommande seminarium

Hur påverkar föräldrars alkoholkonsumtion och attityder till alkohol den ungas alkoholkonsumtion? Tisdag 18 april kl 13-14

Under det här seminariet presenterar Kristina Berglund, som är docent i psykologi och arbetar som lektor och forskare vid psykologiska institutionen på Göteborgs universitet en nyligen publicerad forskningsstudieden om hur föräldrars alkoholvanor, bjudvanor och attityder till alkohol påverkar tonåringarnas beteende när det gäller alkoholkonsumtion och berusningsdrickande.

Under seminariet beskrivs också hur tonåringens personlighet kan påverka att föräldrar kan ändra inställning och attityd till tonåringarnas alkoholvanor. Här visar forskning alltså att det inte enbart handlar om en envägskommunikation från föräldrar till tonåringar, utan att det är en interaktion mellan tonåringen och föräldrarna.

Under seminariet beskrivs vilka tonåringar som är speciellt i riskzonen för alkoholkonsumtion och berusningsdrickande och vad föräldrars kontrollerande av sin tonårings aktiviteter och kompisar spelar för roll.
Forskningsstudien har genomförts av Kristina Berglund, Karin Boson, Peter Wennberg och Arne Gerdner, publicerats i International Journal of Adolescence and Youth och finansierats av medel från Systembolagets alkoholforskningråd.

Seminariet sänds digitalt på Zoom. Den sista anmälningsdagen är den 13 april . En länk kommer att mejlas ut efter den sista anmälningsdagen till dem som anmält sig

Om seminarierna

Seminarierna är gratis för medlemmar i RFMA. För er som inte tecknat medlemskap kostar seminariet 500 kronor + moms. Om du är medlem behöver du bara ange medlem, e-post och datum för seminariet.

Om du inte är medlem behöver du ange namn, e-post, arbetsplats, organisationsnummer och giltig referens, datum för seminariet. Avgiften kommer att faktureras av Stiftelsen RFMA i samband med anmälan.

Om du bestämmer dig för att söka individuellt medlemskap nu kan du göra det innan seminariet på konferens@rfma.se. Det kostar 200 kr/år. Läs mer här.

Inbjudan och program finns i pdf:erna nedan.

 

Scroll to top