Fysisk aktivitet som skyddsfaktor mot psykisk ohälsa och beroende för barn och unga 9 februari

Hur kan samhället bli bättre på att främja fysisk aktivitet bland unga? Magnus Jägerskog, generalsekreterare BRIS

Regeringens förslag på införande av fritidskort ­ hur ska det fungera? Petra Norebäck, statssekreterare hos socialminister Jakob Forsmed

Jämlik hälsa för alla ­ insatser för barnfamiljer i socioekonomiskt svaga områden. Janna Hellerup Ulvselius, generalsekreterare, En Frisk generation

E­sport, gaming och fysisk aktivitet, Karl Sergel, vd Puzed

Generationpep ­ hur stimulerar de fysiskt aktivitet på olika arénor? Mattias Svensson, projektledare/områdesansvarig Generationpep

Riksidrottsförbundets strategi 2025. David Gustavsson, verksamhetsområdeschef idrottsutveckling, RF

Utbildning av ledare som lyssnar ­ ett utbildningsmaterial. Christel Lynch, utredare/projektledare, Folkhälsomyndigheten

Kommunernas krav på alkoholpolicy i idrottsföreningar ­ en kartläggning. Charlotta Rehnman­Wigstad, direktör CAN

Scroll to top