Covid-19 och psykisk hälsa, alkohol-, narkotika- och spelberoende

Coronapandemin kom plötsligt. En del hamnade i karantän, en del blev deltidspermitterade, en del företag gick i konkurs, en del blev arbetslösa, många äldre avled utan anhöriga på dödsbädden, många fick problem att få tid i vården även för andra problem, många blev sjukskrivna, många gymnasieelever tvingades plugga hemifrån och många vuxna fick sitta hemma och arbeta.

Med denna konferens ville RFMA sätta fokus på konsekvenserna på kort och lång sikt av de kraftigt förändrade förutsättningarna. Vad har förändringarna lett till när det gäller den psykiska hälsan och beroendet av alkohol, droger och spel? Konferensen genomfördes i samarbete med stiftelsen RFMA.

Långsiktiga och kortsiktiga effekter av Corona på den psykiska hälsan, alkohol- och narkotikaberoendet

Anna Månsdotter, docent, enhetschef Folkhälsomyndigheten

 

Så påverkar Corona stress och den psykiska hälsan

Anders Tengström, docent, legitimerad psykolog

 

Hur påverkar Corona den psykiska hälsan hos personer som har eller har haft psykiatriska symtom – på kort och lång sikt?

Karolina Sörman, fil dr, enhetschef för fortbildningen på Centrum för psykiatriforskning

 

Detta händer på alkoholområdet – tillgänglighet, konsumtion, konsekvenser för hälsan och beteende

Håkan Leifman, fil dr, fd. direktör på CAN

 

Våld i nära relation – hur jobbar Kriminalvården?

David Ivarsson, psykolog, enheten för behandlingsprogram, sektionen för program utbildning, Kriminalvården

 

Socialstyrelsens information till LARO mottagningar för att minska smittspridningen av Covid-19

Regina Ylvén, utredare Socialstyrelsen 

 

Spel om pengar, datorspel och sociala medier under Corona

 Anders Nilsson, fil dr Centrum för psykiatriforskning

 

Hur påverkas LVM-vården av Corona?

Rose Wiman, institutionschef, Rebecka/Ekebylund – Statens institutionsstyrelse Torgny Ahlström, bitr. institutionschef  Gudhemsgården – Statens institutionsstyrelse

 

Hur har verksamheterna inom socialtjänsten som tillhör FoU nordväst påverkats under Corona – arbetsuppgifter, samarbete och konsekvenser för målgrupper inom missbruks- och beroendevården?

 Kristina Engwall, FoU.chef FoU Nordväst

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to top