Alkohol och andra drogers påverkan på våld i nära relation

Betydelsen av alkohol och narkotika för våld i nära relation
Gunnel Hensing, Göteborgs universitet

Missbruk och utsatthet för våld (ingen ppt)
Zainal Kamil, Nationellt centrum för kvinnofrid

Dödligt partnervåld mot unga
Sara Skott, Mittuniversitetet

Kommunernas förutsättningar i arbetet med mäns våld mot kvinnor – en kartläggning
Robert Kristiansen, Jämställdhetsmyndigheten

Samtal med våldsutsatta kvinnor (ingen ppt)
Wictoria Hånell och Emelie Huuva Skeppar, Q­jouren

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor
Kia Dahlqvist, tf verksamhetschef Ersta Möjlighet

Stöd för personer som utövar våld ­ ”Välja att sluta”
Jenny Rangmar, våldsutövarsamordnare, Socialstyrelsen

Förebyggande arbete och riskhantering av våld i nära relation
Susanne Strand, docent i Kriminologi vid Örebro universitet

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta ­ lärdomar från individbaserad systematisk uppföljning
Zophia Mellgren, Sveriges Kommuner och Regioner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to top