Spel om pengar

Spel om pengar har tydliga samband med ekonomiska, sociala och hälsomässiga problem. Det är vanligt att personer med spelproblem även har problem med alkohol, droger och psykisk ohälsa. Genom att förebygga spelproblem kan vi minska psykisk ohälsa och allvarliga konsekvenser som suicid.

Sedan 2018 har kommuner och regioner ett uttalat ansvar när det gäller problem med spel om pengar. Det gäller både förebyggande arbete och stöd och behandlingsinsatser. Barn och unga ska särskilt uppmärksammas, både utifrån eget spelande och utifrån att vara anhöriga till föräldrar som har spelproblem. Spel om pengar integreras även allt mer i ANDTS-arbetet, till exempel i regeringens ANDTS-strategi för 2022-2025.

Program och presentationer

Omfattning.

Jessika Spångberg, Folkhälsomyndigheten

Spelbolagens ansvar

Maria Vinberg, Spelinspektionen

Kriminalitet, beroende, suicid och spel
Anders Håkansson, professor, Lunds universitet

Ekonomiska problem och spel
Amanda Vargensten, kommunikatör Kronofogden

Spelpaus – Självavstängningsverktyg
Kristina Antman, samordnare Spelinspektionen

Stödlinjen – stöd till personer med spelproblem och anhöriga

Ylva Olsson, Stödlinjen

Konsekvenser för anhöriga och stöd till dem

Anders Nilsson, psykolog, PhD, KI

Tidig upptäckt och behandling vid spelproblem

Olof Molander, PhD, KI

Att söka hjälp för spelproblem
Eva Samuelsson, Stockholms universitet

Att behandla personer med spelproblem inom socialtjänst och hälso-och sjukvård
Viktor Månsson, psykolog, KI

Det lokala och regionala förebyggande arbetet – vad visar länsrapporten?
Ulrika Owen, utredare Folkhälsomyndigheten

Ett stöd till föräldrar om spel om pengar
Maribel Basualdo Raneskog, Länsstyrelsen Västra Götaland

Scroll to top