Konferenser

Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk (RFMA) ska bland annat vara ett forum för diskussion och kunskapsutbyte när det gäller missbruks- och beroendevård och förebyggande arbete.

Detta sker huvudsakligen genom att arrangera konferenser och seminarier som riktat sig till personer verksamma på fältet. RFMA:s bedömning är att det har saknats ett forum där olika kompetenser och erfarenheter inom området kan mötas, diskutera och utvecklas.

Under denna flik hittar du information om kommande konferenser och material från de senaste genomförda.

Scroll to top