Kommande konferens 2023

2 oktober Kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar och skadligt bruk/beroende 

Konferensen sätter fokus på att fördjupa kunskapen om skadligt bruk/beroende i kombination med nedsatta kognitiva funktioner vid intellektuell funktionsnedsättningar (IF) och andra neuropsykiatriska diagnoser (npf) t.ex ADHD och autism. Personer med endast kognitiv förmåga missas ofta i utredning av beroendeproblematik, trots att de ofta har en förhöjd risk på grund av sina svårigheter.
Konferensen ger fördjupade kunskaper om den ökade risken för skadligt bruk eller beroende i målgruppen samt det de kan behöva för att förhindra att ett beroende utvecklas, eller de insatser som behövs vid pågående beroendeproblematik.

Konferensen vänder sig i första hand till de personer som i sitt arbete möter målgruppen, dvs anställda inom habilitering, psykiatri, socialtjänst, LSS, försäkringskassa och skola.

Konferensen sänds digitalt på Zoom. En länk till konferensen kommer att mejlas ut efter den sista anmälningsdagen som är den 25 september. Program och praktisk information om anmälan mm finns i pdf:en nedan.

29 november Unga med substansbruksproblem – Problembild, behov och insatser 

Hur kan vården förstärkas? Hur kan problemen förebyggas?
Onsdagen den 29 november 2023 9.00­-16.00, se pdf för mer information och program

Scroll to top