Kommande konferens

Anpassa insatserna inom beroendevården till brukarnas behov tisdag 9 maj kl 9-16

Skadligt bruk eller beroende av alkohol och narkotika är inte ett statiskt tillstånd. Det utvecklas i ett för varje människa unikt förlopp över tid, där flera faktorer ­ genetiska, fysiologiska, psykologiska, psykiatriska och sociala ­
bidrar till utvecklingen av problemet såväl som möjligheten att bemästra det. Med rätt hjälp och stöd finns alltid möjligheter att bryta en negativ spiral och en väg mot förbättring påbörjas.
Denna konferens bygger på den kunskap som är sammanställd i boken ”Välja väg” som gavs ut i början av året. Det är en kliniskt orienterad bok med omfattande forskningsbas som beskriver ett bra utredningsförfarande och grunderna för en behandling med god kvalitet och relevanta stödinsatser, oavsett metod och verksamhetsform. Författarna tar bland
upp motivation, psykiatrisk samsjuklighet, ungdomar, vård utan samtycke och individanpassning. Boken är processinriktad och speglar att utredning, stöd och behandling är delar i en integrerad och koordinerad process där olika professioner tillsammans och systematiskt bidrar med sin kunskap för att hjälpa människor att välja rätt väg.

För att sprida innehållet till fler på ett enkelt sätt beslutade Stiftelsen RFMA att genomföra en konferens där författarna kommer att presentera de centrala delarna i boken.

Konferensen har fokus på följande områden:
1. Långsiktiga och kortsiktiga effekter av alkohol­ och narkotika ­ somatiskt,
psykiskt och kognitivt
2. Att fånga motivation
3. Utredningsprocessen
4 Psykiatrisk samsjuklighet och beroende­förekomst, utredning
5. Stöd och behandling ­ anpassa val till individen
6. Att möta ungdomar och familjer
7. Integrerade insatser runt individ och familj

De som anmäler sig till konferensen kommer också att få rabatt på boken, dvs betala 270:­ istället för 305:­. Information med kod för rabatt kommer mejlas ut i samband med att deltagarlänkarna mejlas ut efter den sista anmälningsdagen som är 2 maj.

Kostnad: 1500:­ + moms per person, 5000:­ + moms för fem personer från samma arbetsplats som anmäls av en
person, 1000:­+moms för medlemmar i RFMA, så ange om du är det. Anmälan till konferensen med namn,
arbetsplats, organisationsnummer, giltig referens, datum för konferensen görs senast den 2 maj 2023 via e­post till konferens@rfma.se. Om du anmäler fem personer från samma arbetsplats måste alla e-postadresser anges. Om du bestämmer dig för att söka individuellt medlemskap nu kan du göra det innan du anmäler dig till konferensen på konferens@rfma.se. Det kostar 200:­/år. Om din arbetsgivare vill ansöka om ett organisationsmedlemskap så kostar det 2000:­/år och ger fyra personer möjlighet att delta gratis på de digitala seminarierna och dessutom 250:­ rabatt/person för fyra personer på Stiftelsen RFMAs konferenser. Avgiften kommer att faktureras i samband med att du anmäler dig.
Anmälan är bindande.

Konferensen genomförs av Stiftelsen RFMA. Frågor om konferensen kan göras till Maria Laag på mobil: 070 – 679 53 00 eller via e­post till maria.laag@gmail.com.

Scroll to top