Genomförda seminarier

Processutvärdering av SSPF: erfarenheter och lärdomar från Uppsala kommun

Processutvärdering av SSPF: erfarenheter och lärdomar från Uppsala kommun 14 december, FoU Socialtjänst (ppt)

Unga som lagförts för narkotikabrott

Unga som lagförts för narkotikabrott 22 november, Socialstyrelsen (ppt)

Tvång i vården 25 augusti 2022

”Tvång i vården” med Veikko Pelti-Piri från Örebro universitet – Pelto-Piri RFMA

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI)

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga med Kjerstin Bergman, Socialstyrelsen och Ebba Silverstolpe-Agardh, Skolverket – TSI

Scroll to top