Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk

Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk arrangerar kurser och konferenser om beroendevård, huvudsakligen i gränsområdet mellan psykiatri och socialtjänst.

Uppdaterad 23 december 2018

Se konferenser

-genomförda

för presentationer

på seminarierna!


Om oss

Konferenser

Kurser

Böcker

Länkar

Medlem
Unika besökare
RFMA • Box 450 62 • SE-104 30 Stockholm
• E‑mail:
info@rfma.se
RFMA Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk