Ordföranden har ordet, 7/6 2023

Nu var det ett tag sen jag skrev om aktuella händelser och sen sist jag skrev har vi både genomfört en konferens ”Anpassa insatserna till brukarnas behov” den 9 maj. Totalt deltog 55 personer och som vanligt tyckte deltagarna att de hade lärt sig något som de hade nytta av i sitt arbete och uppskattade konferensen som helhet.

Vi har också genomfört ytterligare ett digitalt 1-timmes seminarium ”Hur kan det ANDTS- förebyggande arbetet förstärkas” den 22 maj. De digitala seminarierna är gratis för medlemmarna i RFMA.

Dessutom hade vi också ett årsmöte i RFMA den 22 maj, då vi tackade av två ledamöter i styrelsen – Christina Scheffel- Birath, från Beroendecentrum Stockholm och Jessica Storbjörk från Stockholms universitet. Vi hälsade också två nya ledamöter välkomna till styrelsen vilket är Torkel Richert från Malmö universitet och Sara Lövenhag från Statens institutionsstyrelse.

Idag har jag också deltagit på ett dialogmöte med Narkotikautredningen som hade bjudit in civilsamhällets organisationer för att testa några av deras kommande förslag. De områden de ville diskutera var anhörigstöd, förebyggande insatser och skadereduktion.

När det gäller anhörigstöd ville de diskutera vad hälso- och sjukvården kan ha för ansvar, samtidigt som socialtjänsten har ett huvudansvar. Handlar det om att stödja de anhöriga utifrån de anhörigas egen situation.

Förebyggande insatser (är det rimligt med ett program om endast narkotika för unga när bland annat risk- och skyddsfaktorer i stort sett är detsamma för fler problemområden samtidigt som det finns en ANDTS strategi.

När det gällde skadereduktion var deras uppdrag att definiera vad som avses med skadereducerande insatser i Sverige och göra en internationell utblick vilka skadereducerande insatser som är tillgängliga.  De räknade upp ett antal skadereducerande insatser. Vi får se vad det blir, det ska lämna sin slutrapport den 26 oktober 2023.

Inför hösten har RFMA redan bjudit in till ett digitalt 1-timmes seminarium den 18 september om Mini-Maria resursmottagning i Göteborg som är en pilotverksamhet och drivs i bred samverkan mellan BUP Göteborg, Göteborgs stad och den ordinarie Mini Maria Göteborg.

Stiftelsen RFMA kommer också att bjuda in till en heldagskonferens om Kognitiva och intellektuella funktionshinder och skadligt bruk/beroende. Den kommer att genomföras den 2 oktober och den kommer så fort programmet är klart att ligga på denna hemsida.

Efter en intensiv och intressant vår tar vi nu sommarledigt och vill önska er alla en riktigt skön och avkopplande sommar.

Gunborg Brännström

Ordförande

RFMA

Scroll to top