Skrifter och handböcker

Under denna flik hittar du utredningar, skrifter och handböcker som har presenterats på våra konferenser. Listan ska alltså inte ses som en komplett litteraturlista.

Skrifter, utredningar och handböcker

 1. Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet: SOU 2021:93
 2. Att behandla samsjuklighet – en manual och en arbetsbok med MI, KBT, ACT och tydliggörande pedagogik för behandling av samsjuklighet vid skadligt bruk och beroende: Liria Ortiz, LLOA förlag 2022
 3. Lyssnar din tonåring? – Liria Ortiz och Lotta Borg Skoglund, 2017
 4. ADHD – från duktig flicka till utbränd kvinna: Lotta Borg Skoglund, 2020
 5. Svart bälte i föräldraskap – att lösa vardagen i NPF-familjer: Lotta Borg Skoglund & Martina Nelson, 2021
 6. STRATEGI – föräldrakurs. Till dig som har barn med ADHD i åldern 4-12 år: Agneta Hellström, Sinus
 7. STRATEGI – föräldrakurs. Till dig som har barn med ADHD i ålder 13-17 år: Agneta Hellström
 8. För våra barns skull – gruppledarbok för föräldragrupper inom Kriminalvården
 9. Vad alla föräldrar borde veta – Kajsa Lönn Rhodin, Maria Lalouni, 2019
 10. Alkohol och äldre – en översikt av internationell och svensk forskning, Göteborgs universitet, IOGT-NTO, Svenska läkarsällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Stiftelsen Ansvar, 2019
 11. Välja Väg: Utredning, stöd och behandling vid alkohol- och narkotikaproblem – Sven-Eric Alborn, Kristina Berglund, Karin Boson och Arne Gerdner, Studentlitteratur, 2023
 12. Effektiv insatsplanering vid svår substansanvändning – Lena Lundgren, Studentlitteratur, 2023
 13. ”Åren går ADHD består”. Att få din diagnos som vuxen och åldras med adhd Lotta Borg Skoglund, Natur och kultur
Scroll to top