En hållbar socialtjänst kräver utveckling av tidigt förebyggande insatser

Definitioner av förebyggande insatser
Håkan Leifman, doktor i sociologi, styrelseledamot i Stiftelsen RFMA

Tidiga förebyggande insatser för riskgrupper
Peter Hagberg, enhetschef barn och unga, Lunds kommun

Samverkan i det brottsförebyggande arbetet fokus på unga i tonåren SIG och SSPF Fältarbetarrollen
Anders Bolund, utredare BRÅ

Vad prioriterar vi i förändringsarbetet i Lunds kommun förändring i strukturer, roller och implementering av metoder
Anna Burston, projektledare, Lunds kommun

Vad prioriterar vi i Malmö kommun förändring i strukturer, roller och implementering av metoder
Henrietta Siryani, enhetschef, Malmö kommun

Vilka prioriteringar gör vi i Sundsvalls kommun?
Malin Jonsson, kvalitet och metodsamordnare, barn och unga, Sundsvalls kommun

Hur arbetar de med följeforskning när det gäller utvecklingen i Sundsvall? Sara Svedenmark, doktorand i statsvetenskap, Mittuniversitetet

Hur ska vi implementera det förändrade arbetssättet?
Anna Bergström, docent Uppsala universitet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to top