Läkemedelsberoende 8 november 2022

Narkotikaklassade läkemedel har en viktig funktion vid särskilt svåra problem och under kort tid. Med narkotikaklassade läkemedel avses lugnande medel s.k. bensodiazepiner, sömnmedel och smärtstillande
medel dvs opioider. Narkotikaklassade läkemedel kan vara beroendeframkallande.

Långvarig användning av narkotikaklassade läkemedel kan leda till en mängd biverkningar, varav de mer allvarliga är ökad ångest, depression, försämrad sömn, allmän eller kronisk trötthet, rygg och nackbesvär, ökad värk i muskler och leder, hormonella förändringar och nedsatt immunförsvar.

Konferensen var indelad i sex delar:
1. Läkemedelsberoende ­ omfattning och konsekvenser
2. Åtgärder från hälso-­ och sjukvård
3. Arbetet inom tull och polis för att begränsa tillgången
4. Att nå ungdom tidigt
5. Behandling vid smärta

Program och presentationer

Läkemedelsberoendets omfattning och konsekvenser
Cecilia Krüger, doktorand på KI, Institutionen för neurobiologi

Riktlinjer och förskrivningsmönster
Niklas Preger, överläkare och sektionschef, Beroendecentrum Stockholm

Tape ­- en studie om uppföljning av patienter med läkemedelsberoende
Cecilia Krüger, doktorand på KI, Institutionen för neurobiologi

Systematisk strategi i primärvården
Nikolaos Genimakis, spec. allmän medicin, Liljeholmens vårdcentral

Alternativ till förskrivning vid sömnproblem
Christina Scheffel­ Birath, med dr och leg psykolog, Beroendecentrum Stockholm

Hur arbetar polisen för att begränsa tillgången?
Stefan Lund, polisinspektör och Stewe Alm, strategisk analytiker, NOA

Hur arbetar tullen för att begränsa införseln?
Martin Petersson, avdelningschef Tullverket

Dödlighetstrender bland unga vuxna mellan år 2000­-2017
Sven Bremberg, associate professor, KI

Tramadol, den mörka partydrogen
Martin Olsson, överläkare, specialist i beroendemedicin och psykiatri, Beroendecentrum Sthlm.

Vad görs för att nå ungdom tidigt?
Angelica Persson, socionom socialtjänsten i Gävle kommun

Hur ser behandlingsutbudet ut vid smärta?
Nanna de Rezende Strander, bitr överläkare och sektionschef, Högspecialiserad smärtvård,
Karolinska universitetssjukhuset

Scroll to top