Kommande seminarium

Program och inbjudan ”Behandlingsplanering i tvångsvård”

Emma Svensson, behandlingssamordnare på Statens Institutions Styrelse(SIS) redovisar hur det går till när en klient skrivs in dvs om socialtjänstens utredning, förvaltningsrättens beslut, socialtjänstens
ansökan om plats på SIS etc. Hon beskriver deras riktlinjer för behandlingsplanering, dvs när görs vad, varför och av vem. Hon kommer beskriva hur de samarbetar med socialtjänsten och när regionvården
kopplas in när det är relevant. Hon kommer också redovisa hur inskrivningsintervjun går till med hjälp av DOK, SIS LVM-utredning och SIS psykologutredning. Slutligen kommer hon berätta om några fiktiva typfall.

Scroll to top