Kommande seminarium

Program och inbjudan ”Hur kan tidiga och samordnande insatser för barn och unga förstärkas?”

Framgångsfaktorer och hinder, hur man startar samverkansarbete och hur man arbetar tvärsektionellt kring barn och unga  och deras familjer. Kjerstin Bergman, projektledare Socialstyrelsen och Ebba Silverstolpe -Agardh, projektledare Skolverket berättar om sina erfarenheter från ett sexårigt projekt.

Scroll to top