RFMA:s digitala konferens om uppföljning av beroendevården

Om vården ska få avsedd effekt måste insatserna systematiskt följas upp både på individ och verksamhetsnivå. Konferensens fokus var att tydliggöra hur missbruks- och beroendevården kan följas upp på individ- och verksamhetsnivå och hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan utveckla innehållet i sitt arbete systematiskt. 

Det finns många enkla metoder för att följa upp insatserna på individnivå, men också bedömningsinstrument som baseras på en inledande kartläggning av situationen. De kan också användas för uppföljning av insatserna på verksamhetsnivå. Den digitala konferensen genomfördes i samarbete med stiftelsen RFMA och hade 100 deltagare.

I programmet nedan finns bilder från föreläsarnas presentationer.

Hur kan socialtjänsten följa upp sina ASI intervjuer och resultat av U-båt på individnivå och använda dem som underlag för utveckling på individ och verksamhetsnivå?
Cecilia Forsbo, gruppledare och Tony Kjällberg, Täby kommun
Forsbo Kjellberg Taby.pdf

Hur kan uppföljning bli en självklar del av kvalitetsledningssystemet
inom socialtjänsten?
Carolina Björkman, kvalitetsutvecklare i Nyköpings kommun
Bjorkman Nykoping.pdf

Hur kan forskningsprojektet EPI (Effektivare planering av insatser i missbruksvården) bidra till att fler kommuner driver ett systematiskt arbete vad är det och vad innebär det?
Lena Lundgren, professor i socialt arbete Umeå universitet

Lundgren.pdf

Hur kartlägger BC Stockholm sina patienter och hur följer de upp resultatet på
individ och verksamhetsnivå?
Nadja Eriksson, processägare av beroendeprocessen inom BC Stockholm
Eriksson BC Stockholm.pdf

Klientens skattningar vägleder socialarbetaren ORS och SRS, viktiga verktyg vid uppföljning av öppenvård.
Gun-Eva Andersson Långdahl, legitimerad psykolog, konsult och tidigare psykolog på Rådgivningen Oden i Skellefteå
Langdahl skelleftea.pdf

Hur kan brukarna bidra till uppföljning av verksamheter som grund för utveckling? Tre metoder redovisas.
Camilla Svenonius, projektledare Brukarkraft
svenonius brukarkraft.pdf

Hur har Iris utvecklingscenter arbetat med certifiering av brukarinflytande på  sina HVB-hem?
Camilla Jardevall, verksamhetschef på Iris i Hestra och kvalitetsansvarig för alla HVB-hem inom Iris
Jardevall Iris.pdf

Vad visar den samlade uppföljningen av ASI och U-båt på nationell nivå?
Bengt-Åke Armelius, professor emeritus i psykologi, Umeå universitet
Armelius Umea.pdf
Armelius rapport till sid 10.docx

Hur kan den samlade uppföljningen inom beroendevården sammanställas nationell nivå?
Johan Franck, registerhållare Bättre beroendevård och Verksamhetschef BC, Stockholm
Franck BC Stockholm.pdf

En samlad bild utifrån mål 3,4,5 i ANDT- strategin en aktuell rapport från Socialstyrelsen
Lina Pastorek, Samordnare i ANDTS- frågor, Socialstyrelsen
Pastorek Sos.pdf

Scroll to top