RFMA:s digitala konferens om förebyggande insatser

Frågeställningen för denna konferens var hur tidiga förebyggande insatser mot alkohol- narkotikabereonde och kriminalitet kan stärkas bland barn och unga. Konferensen hade fokus på att tydliggöra vad förebyggande insatser är och vilka konkreta insatser som kan implementeras.

Konferensen sändes digitalt på zoom och hade 130 deltagare.

I programmet nedan finns de presentationer som föreläsarna gjorde. Av datasäkerhetsskäl är dock länkar till filmer inte med. Vissa bilder är av integritetsskäl inte med.

Vad menas med förebyggande arbete? Hur definieras det inom olika områden?
Håkan Leifman, fil dr, tidigare chef på CAN
2021-03-15 Leifman defprev.pdf

Tillgänglighetsbegränsning av narkotika som en viktig del i ett lokalt förebyggande arbete – vad vet man och vad gör man?
Johanna Gripenberg, chef på STAD
Patrick Widell, regional brottsförebyggande samordnare, Regionkansliet
2021-03-18 Patrick och Johanna.pdf

I Haninge har vi prioriterat att arbeta långsiktigt med föräldrastöd
– det vill säga insatser som vänder sig till alla föräldrar.
Inger Dahlberg, samordnare ANDT, Haninge kommun
Länk till filmen ”1 000” kr loppet.
2021-03-18 Dahlberg Haninge.pdf

Risk- och skyddsfaktorer för våld i nära relation och för alkoholproblem
Knut Sundell, docent i psykologi SBU
2021-03-18 Sundell SBU.pdf

Hur kan hälso- och sjukvården beakta barns behov av information, råd och stöd?
Anna-Carin Hultgren, barnsamordnare på Beroendecentrum Stockholm
Helene Trobäck, barnsamordnare på Beroendecentrum, Stockholm
Länk till Allmänna Barnhusets film om BRA.
2021-03-18 Troback sthlm.pdf

Hur kan samverkan inom socialtjänsten utvecklas för att möta hela familjen?
Peter Hagberg, chef för resursenheten barn och unga i Lunds kommun
2021-03-18 Hagberg Lund.pdf

Samverkan mellan skola, socialtjänst och öppenvård i Karlskrona som syftar till att tidigt minska psykisk ohälsa så att fler ska klara skolan
Susanne Wallin Eriksson, utvecklingsledare, bitr rektor i Rödebyskolan
Catrin Brissmalm, Funktionsstödsförvaltningen, Karlskrona
Länk till filmen ”livet är inte så lätt”.
201-03-18 Wallin samverkan karlskrona.pdf

Det civila samhällets insatser för att förebygga alkohol- och narkotikaberoende
Daniel Carlryd, organisationssamordnare, CAN
Brottsförebyggande arbete på lokalplanet i Botkyrka
Lina Jallow, chef Brottspreventivt centrum i Botkyrka
2021-03-18 foreb Jallow.pdf

Scroll to top