RFMAs digitala konferens Narkotikapolitik och förebyggande insatser

Det finns många åsikter om vad som borde göras för att förebygga narkotikamissbruk och skador, men vad vet vi egentligen? RFMAs digitala konferens som genomfördes i samarbete med stiftelsen RFMA diskuterade styrkor och svagheter i den svenska narkotikapolitiken. Hur ser problemen ut och vilka konsekvenser får de? Vad görs regionalt och lokalt och vad borde göras enligt utredningar, myndigheter och civilsamhället? Nittiotre personer deltog på konferensen.

Programpunkter utan presentationer

Den svenska narkotikapolitikens styrkor och svagheter
Bengt Westerberg, tidigare socialminister

Insatser för elever med riskbeteende-samverkan mellan skola, socialtjänst, fritidsgård och polis
Thomas Gustafsson, Verksamhetschef Partnerskap, Örebro

Folkhälsobaserad Narkotikapolitik
Tobias Lundin Gerdås, statssekreterare Regeringskansliet

Avslutande reflektioner
Maria Renström, tidigare kanslichef på Mobilisering mot narkotika
Sven-Olov Carlsson, tidigare president i World Federation Against Drugs

”Som ganska ny på området fick jag en bred bild av det förebyggande arbetet som görs inom flera olika myndigheter och på olika områden. Med flertalet olika talare som på relativt kort tid presenterade upplevde jag att de fick fokusera på kärnan vilket gav en snabb men givande inblick och väckte nyfikenhet till att veta mera. Med detta tempo och väl utvalda presentatörer hölls uppmärksamheten skärpt genom hela dagen. Fantastiskt bra! Så tusen tack för en väl genomförd konferens och jag kommer verkligen rekommendera kollegor och andra berörda att hålla sig uppdaterade med kommande konferenser och events från er.”

En deltagare om konferensen

Programpunkter med presentationer

Vad vet vi egentligen om problem och konsekvenser utifrån statistiken?
Håkan Leifman, tidigare direktör på CAN

Narkotikamarknadens utveckling
Ulf Guttormsson, utredare CAN

Att behandla människor med narkotikaproblem – ett möte mellan evidens och humanism
Markus Heilig, professor i psykiatri på Linköpings universitet

Vad vet vi om kriminaliseringen av narkotikakonsumtion? Björn Johnson, professor i socialt arbete på Malmö universitet

Förebyggande och främjande insatser-föräldrastöd, insatser i skolan etc
Kajsa Lönn Rhodin och Kaisa Snidare, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholm

Sociala insatsgrupper-Hur arbetar kommunerna och vad görs nationellt för att stötta?
Greta Berg, expert brottsförebyggande, Sveriges Kommuner och Regioner

Hur bedrivs arbetet med öppna drogscener?  Pia Kvillemo, forskare STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem), Pia Bjuremark, regional brottsförebyggande samordnare Polisen

Klokare förskrivning mot ångest och smärta!
Sandra af Winklerfelt Hammarberg, verksamhetschef Liljeholmens vårdcentral
Nikolaos Genimakis, specialist allmänmedicin Liljeholmens vårdcentral

Narkotikapolitiskt center redovisar sin uppfattning
Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center

Regeringsuppdrag -Förstärka bekämpningen av illegal handel med narkotika
Stewe Alm, strategisk analytiker NOA

Folkhälsomyndighetens förslag på vad som borde göras
Åsa Domeij, utredare Folkhälsomyndigheten

Scroll to top