RFMA:s digital konferens samsjuklighet

Konferensen diskuterade vilka brister finns i dagens stöd till personer med beroende och samtidig psykisk ohälsa. Samsjuklighetsutredningens förslag för att förbättra situationen presenterades och olika aktörer gav sin syn på situationen idag och hur förändringen ska gå till.

Konferensen var indelad i fem områden

  • Samsjuklighetsutredningens förslag
  • Vad har gjorts och vad görs idag?
  • Implementering och genomförande
  • Vad bör insatserna innehålla?
  • Avslutande paneldiskussion med reflektioner på utredningens förslag

Anders Printz, som samordnar utredningen, inledde konferensen med att beskriva innehållet i förslagen.

Program med presentationer

Samsjuklighetsutredningens förslag

Anders Printz, utredare och ansvarig för Samsjuklighetsutredningen

Vad har gjorts och vad görs idag?

Behandling och uppföljning av klienter med adhd på Norrtäljeanstalten

Ylva Ginsberg, forskare vid Karolinska institutet

Vad bör det psykosociala stödet innehålla?

Nils Stenström, projektledare SBU

Så här arbetar vi idag i ACT teamet i Göteborg

Lotta Lindholm, enhetschef ACT Göteborg, Göteborg

Maria Genberg, sjuksköterska ACT Göteborg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Implementering och genomförande

En gemensam process för att utveckla samarbetet i Uppsala

Åsa Magnusson, enhetschef för beroendeenheten, Akademiska sjukhuset

Ett integrerat HVB för unga med risk/missbruk och psykisk
sjukdom har utvecklats i Värmland – hur har vi processat det och
hur är det tänkt?

Pär Johansson, förbundschef, Värmlands vårdförbund

Tidig upptäckt och samordnade insatser

Tidig upptäckt och insatser för unga med neuropsykiatriska problem

Lotta Borg, beroendeläkare, Uppsala universitet och SMART psykiatri

Samarbeta mera – en manual med MI, KBT och ACT och
tydliggörande pedagogik för en transdiagnostisk behandling vid
samsjuklighet

Liria Ortiz, leg psykoterapeut och författare

Paneldiskussion och reflexioner

Samsjuklighetsutredningen – reflexioner

Agneta Öjehagen

Vad tycker beroendeläkarna?

Joar Guterstam

Scroll to top