Behandling och stöd av unga som varken arbetar eller studerar och missbruk – förekomst, orsaker, åtgärder

Uppskattningsvis ca 150 000 personer i åldrarna 13 till 29 år saknar den fasta förankring i samhället som arbete och studier ger. Många av dessa har på olika sätt varit föremål för samhällets insatser inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, insatser på institution, i familjehem eller i kriminalvård.  Personernas livssituation är ofta svår att påverka...

Beroende och samtidig psykisk ohälsa

Socialstyrelsen redovisade i november 2019 en kartläggning av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Kartläggningen, som var ett regeringsuppdrag, hade fokus på personer med stora vårdbehov och komplicerad samsjuklighet. I uppdraget analyserades hur samverkan mellan och inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten fungerar och hur samverkan påverkar förutsättningarna för god vård och...

Scroll to top