Legalisering av cannabis – vad kan det få för effekter?

Under de senaste åren har det varit flera som lyft frågan om legalisering av cannabis. Syftet med denna konferens var att med stöd av forskare och andra aktiva fördjupa kunskapen om vad legalisering av cannabis kan få för konsekvenser. Legalisering av cannabis ska inte förväxlas med avkriminalisering.

Konferensen hade fokus på följande frågeställningar:
1. Vad menar vi med avkriminalisering respektive legalisering?
2. Leder en legalisering till ökad ohälsa hos barn och unga?
3. Leder en legalisering av cannabis till mindre kriminalitet?
4 Leder en legalisering av cannabis till ökade problem med andra droger?
5. Vilka konsekvenser har legalisering av cannabis i Kanada och andra delstater i USA medfört?
6. Vad kommer hända om marknaden tar över försäljningen?
7. Vad borde göras för att minska ohälsa och kriminalitet?

Under konferensen presenterades en IPSOS-rapport som RFMA beställt om befolkningens attityd om cannabis.

Program och presentationer

Vad är problemet ­ psykisk ohälsa? Kriminell marknad?
Håkan Leifman, dr i sociologi och ledamot i stiftelsen RFMA

Vad ser forskningen för hälsoeffekter av cannabis och hur kan en ökad tillgång påverka konsumtionen?
Peter Allebeck, prof emeritus, Karolinska institutet

Vad får legalisering av cannabis för konsekvenser för kriminaliteten?
Teresa Silva, docent Mittuniversitetet

Vilka andra länder har legaliserat cannabis och vad har det lett till?
Amir Englund, dr, cannabisforskare, King´s College, London

Vad har legaliseringen av cannabis i andra länder lett till?
Peter Moilanen, verksamhetschef Narkotikapolitiskt center

Cannabisindustrins strategier och metoder ­ från USA och Kanada till Europa och Sverige
Staffan Hübinette, Narkotikapolitiskt center

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to top