Behandling och stöd av unga som varken arbetar eller studerar och missbruk – förekomst, orsaker, åtgärder

Uppskattningsvis ca 150 000 personer i åldrarna 13 till 29 år saknar den fasta förankring i samhället som arbete och studier ger. Många av dessa har på olika sätt varit föremål för samhällets insatser inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, insatser på institution, i familjehem eller i kriminalvård.  Personernas livssituation är ofta svår att påverka och bryta.

Mot denna bakgrund anordnade RFMA en konferens med syfte att redovisa och diskutera nya och effektiva utrednings- vård- och behandlingsmetoder som kan tillämpas praktiskt. Drygt hundra personer deltog.

Neuropsykiatriska problem och svårigheter – hinder för att etablera sig i samhället

 Lotta Borg Skoglund, leg. läkare, med.dr., specialist i psykiatri, lektor Uppsala universitet

Schematerapi för behandling av unga med personlighetsproblem, missbruk och asocialitet.

Carl Gyllenhammar, leg. läkare, specialist i psykiatri, leg. psykoterapeut.

Barn och unga i samhällsvård

Rikard Tordön, psykolog, med dr Allmänna Barnhuset

Anpassning av studier och arbete för unga vuxna med högfungerande autism

Martin Hugo, docent i pedagogik, Jönköpings universitet

ACT behandling av psykisk ohälsa och missbruk

Fredrik Livheim, leg psykolog, med dr, Karolinska institutet, Stockholm.

Bonus: Från konferensen 22 mars 2019:

Utanförskap – när samhället har varit föräldrar

Bo Vinnerljung, professor emeritus, Stockholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to top