Beroende och samtidig psykisk ohälsa

Socialstyrelsen redovisade i november 2019 en kartläggning av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Kartläggningen, som var ett regeringsuppdrag, hade fokus på personer med stora vårdbehov och komplicerad samsjuklighet. I uppdraget analyserades hur samverkan mellan och inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten fungerar och hur samverkan påverkar förutsättningarna för god vård och omsorg. För att bidra till utveckling inom detta viktiga område anordnade RFMA denna konferens.

 

Kartläggning av samsjuklighet – hur ser det ut?

Stefan Brené, utredare, Socialstyrelsen 

 

Hur kan vi utveckla insatserna vid samsjuklighet?  – en pilotstudie om integrerad behandling vid missbruk och psykisk ohälsa 

Ingrid Rystedt, universitetslektor Karlstads universitet 

 

 Hur arbetar vi på LVM-hemmet Hornö med samsjuklighet?

Anders Fredriksson, programansvarig, Hornö, Statens institutionsstyrelse (SIS)

Carolina Johansson, programansvarig, Hornö, Statens institutionsstyrelse

 

ACT-teamet i Malmö – modell och arbetssätt

Anders Evaldsson, socialsekreterare ACT-teamet i Malmö 

 

Bemötande, tidig bedömning och stöd vid ADHD

Lotta Borg Skoglund, beroendeläkare, Uppsala universitet och SMART psykiatri

 

Hur kan vi stärka stödet för unga med hjälp av ACRA? 

Anna Sjöström, certifierad metodhandledare och utbildare i ACRA

 

Hur vi arbetar i Gävle med CRA för att stödja vuxna med samsjuklighet

Susanne Lahtinen, alkoholterapeut Gävle kommun

 

Hur jobbar vi med samsjuklighet i BOP-teamet (BOP=Beroende och psykiatrisk sjukdom) i Jönköping

Mathias Ivansson, specialistsjuksköterska i psykiatri/CM, Region Jönköping

Helen Birch, alkohol- och drogbehandlare/CM, Jönköpings kommun 

 

Vad krävs för en hållbar utveckling? Kan en organisations reguljära verksamhet utvecklas genom projekt? 

Staffan Johansson, professor, Göteborgs universitet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to top