Unga med substansbruksproblem

Vad hade de personer som kom till Maria mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö för problem år 2021 och hur såg trenderna ut. Mikael Dahlberg, Linneuniversitetet

Hur såg de psykiska problemen ut bland ungdomar i öppenvård för substansbruksproblem i elva svenska städer. Torkel Richert, Malmö universitet

Skillnader mellan flickor och pojkar i psykiska problem ­när behandlingen inleddes och efter ett år. Karin Boson, Göteborgs universitet

Har unga ersatt alkohol med cannabis och hur ser sambandet mellan cannabisanvändning och psykisk ohälsa ut bland unga?
Isabella Gripe, CAN

Vad säger unga med samsjuklighet om deras behov av vård och stöd ­sammanställning av en enkät bland unga Camilla Svenonius, Brukarkraft

Hur kan forskningsresultat användas för att förstärka det förebyggande arbetet på universell och selektiv nivå? Pia Kvillemo

Hur kan vården nå fler unga tidigare och hur kan stödet förstärkas för att bättre möta flickors respektive pojkars behov av vård och stöd? Vad säger representanter från praktiken? Helena von Schewen, Maria ungdom Stockholm

Hur kan vården/stödet förstärkas för att bättre möta flickors respektive pojkars behov? Vad säger forskningen? Torkel Richert, Malmö Universitet, Mikael Dahlberg, Linneuniversitetet, Karin Boson, Göteborgs universitet

Hur kan resultaten användas för att förstärka det förebyggande arbetet på universell och selektiv nivå?
Helena Löfgren, Folkhälsomyndigheten, Pia Kvillemo, STAD, Jonas Melinder, Länsstyrelsen Stockholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to top