Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk

Nya konferenser

 

Förstärkta insatser för unga med begynnande eller pågående missbruk – handlingsplan och konkreta insatser

Onsdagen den 2 oktober, ABF-huset, Stockholm

 

Den 14 december 2018 antog Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelse en handlingsplan mot missbruk och beroende bland unga, med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för personer mellan 13 - 29 år. Handlingsplanen ska fungera både som underlag för beslut och utvecklingsarbete. Planen sätter fokus på de områden som är mest angelägna att utvecklas.

 

Med konferensen i oktober vill vi sprida goda exempel som följer den röda tråden i handlingsplanen. Vi lyfter vikten av att verksamheterna ska vara lättillgängliga och utgå från brukarnas behov, tidig upptäckt och tidiga insatser. Vidare presenteras A-CRA ett öppenvårdsprogram för unga och unga vuxna, samverkan och samordning mellan Beroendecentrum ung med BUP och kommunerna Eskilstuna och Strängnäs.

Slutligen presenterar Mariamottagningen i Malmö hur de kartlägger problem, följer upp resultatet och använder statistiken för vidareutveckling.

Konferensen inleds med en presentation av handlingsplanen och avslutas med en beskrivning av hur SKL ska stödja implementering av förändringsarbetet.

Anmälan till konferensen med namn, adress och arbetsplats görs senast den 23 september år 2019 via e-post till tore.karlsson@karlssonkonsult.se.

Konferensen sker i samverkan med Stiftelsen RFMA.

Konferensavgiften är 950 kronor.

Inbjudan och program

 2-oktober

 ____________________

    

Fler konferenser hösten 2019 och våren 2020 är under planering. Information kommer senare på hemsidan eller per e-post. Upplysningar kan även erhållas per e-post från tore.karlsson@karlssonkonsult.se eller per telefon 070-556 18 60.


RFMA • Box 450 62 • SE-104 30 Stockholm • E‑mail:info@rfma.se
Om oss

Konferenser
Kommande
Genomforda

      Äldre


Kurser

Böcker

Länkar

Medlem
Konferenser
RFMA Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk