Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk

Nya konferenser

 

Spel och spelmissbruk

Vägar in i spelmissbruk och vägar ut ur missbruket - nya riktlinjer och behandlingsmetoder

 

Fredagen den 27 april 2018

Kockum fritid, Malmö

 

Spel och spelberoende har stora likheter med de problem som uppstår till följd av drogmissbruk. Spelandet kan förorsaka och förvärra sociala och psykiska problem hos såväl den enskilde som hos familj och övrig omgivning. Det samhälleliga ansvaret för spelproblem är oklara och skillnaderna i behandlingsinsatser och behandlingsambitioner är stora. Från och med den 1 januari 2018 stärks emellertid den enskildes rättigheter och möjligheter att få hjälp vid problem med spel om pengar. Ansvaret för att bistå och hjälpa den enskilde läggs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Spelmissbruk jämställs således med drogmissbruk. Socialtjänsten och hälso- och sjukvården får därigenom ansvar för att aktivt motarbeta missbruk av spel om pengar bland barn och unga samt uppmärksamma spelmissbruk som förekommer i den miljö som barn och unga vistas i.

Med denna konferens vill RFMA beskriva drivkrafter bakom spel och spelmissbruk, förekomsten av ärftlighetsfaktorer när det gäller spelmissbruk och varför vissa hamnar i ett okontrollerat spelande. Belysning av detta ges bl.a. av Stödlinjen. På konferensen kommer också att redovisas och diskuteras verksamma metoder för behandling av spelmissbruket. En central del av konferensen kommer självfallet att handla om Socialstyrelsens nya riktlinjer och vad de kan innebära för kommunernas och landstingens missbruksarbete.

 

Kostnad 750 kr

Anmälan till konferensen med namn, adress och arbetsställe görs senast den 20 april via e-post till tore.karlsson@karlssonkonsult.se

Inbjudan och program

___________________

 

Behandling av personer med missbruk, kriminalitet och personlighetsstörning.

Tisdagen den 22 maj 2018 kl. 09:00 – 15:15, ABF-huset, Stockholm

 

Personer som är föremål för insatser inom kriminalvård, missbruksvård eller annan vård och behandling har ofta en mycket komplex psykosocial problematik. Missbruk och psykisk ohälsa och en uppväxt präglad av övergivenhet och försummelse är vanliga. Vanlig är också känslan och skam och misslyckande. Personernas livssituation är därmed ofta svår att komma till rätta med och bryta. Det finns dock behandlingsmetoder som visat sig framgångsrika när det gäller att lindra och åtgärda denna psykosociala problematik. Mot denna bakgrund och mot bakgrund av det stora behovet av konstruktiva vård- och behandlingsmetoder anordnar RFMA en konferens tisdagen den 22 maj år 2018 i ABF huset i Stockholm. Kostnad 750 kr.

 

Anmälan till konferensen med namn, fakturaadress och arbetsställe görs senast den 17 maj 2018 via e-post till tore.karlsson@karlssonkonsult.se

 Inbjudan och program

__________________

 

              

Flera konferenser under hösten 2018 är under planering. Information kommer senare på hemsidan eller per e-post. Upplysningar kan även erhållas per e-post från tore.karlsson@karlssonkonsult.se eller per telefon 070-556 18 60.


RFMA • Box 450 62 • SE-104 30 Stockholm • E‑mail:info@rfma.se
Om oss

Konferenser
Kommande
Genomforda

      Äldre


Kurser

Böcker

Länkar

Medlem
Konferenser
RFMA Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk