Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk

Nya konferenser

 

    

Fler konferenser hösten 2019 och våren 2020 är under planering. Information kommer senare på hemsidan eller per e-post. Upplysningar kan även erhållas per e-post från tore.karlsson@karlssonkonsult.se eller per telefon 070-556 18 60.


RFMA • Box 450 62 • SE-104 30 Stockholm • E‑mail:info@rfma.se
Om oss

Konferenser
Kommande
Genomforda

      Äldre


Kurser

Böcker

Länkar

Medlem
Konferenser
RFMA Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk