Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk

Den som delar RFMA:s målsättning kan bli medlem genom att sätta in 50 kronor på plusgiro 23 55 19-6, RFMA, eller

bankgiro 508-2428.


Enligt stadgarna är RFMA:s ändamål:
Riksförbundet mot alkohol- och narkotika är en sammanslutning av personer, företag och organisationer som, oavsett inställning till personlig helnykterhet, vill arbeta:

1. Opinionsbildande

2. Med initiering av drogförebyggande och drogbehandlande projekt

3. För minskad totalkonsumtion av alkohol och för ett narkotikafritt samhälle

4. För tillräckliga vård- och behandlingsresurser inom drogområdet


Om oss

Konferenser

Kurser

Böcker

Länkar

Medlem
Medlem
RFMA • Box 450 62 • SE-104 30 Stockholm • E‑mail:info@rfma.se