Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk

Genomförda utbildningar

Grundutbildning i schematerapi i Stockholm den 26 och 27 april 2012, 13 och 14 oktober 2011 samt 21 och 28 oktober 2010

Personer som är föremål för insatser från kriminalvård, institutionsvård, socialtjänst, sjukvård etc. har ofta en beroendeproblematik som bottnar i uppväxtförhållanden som präglats av övergivenhet, olika former av försummelse, utsatthet, skam, värdelöshet och misslyckanden. Dessa livsmönster är vanligen svåra att komma tillrätta med och bryta. Sedan ett antal år har Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi ett nära samarbete med den amerikanska psykologen Jeffrey Young som utvecklat terapiformen schematerapi. Schematerapin är en vidareutveckling av traditionell kognitiv beteendeterapi med influenser från gestaltterapi och anknytningsteori. Tekniken för schematerapeutisk behandling finns närmare utvecklad i boken ”Lev som du vill och inte som du lärt dig” av Jefferey E. Young och Janet S. Klosko.

För att behandla personer med mycket destruktiva livsmönster anordnade RFMA grundutbildning i schematerapeutisk teori och behandling i april 2012, oktober 2011 och oktober 2010. Utbildningen riktade sig i första hand till personal verksam inom kriminalvård, socialtjänst, beroendevård och institutionsvård och som har genomgått RFMA:s femdagars orienteringsutbildning i kognitiv psykoterapeutisk teori och behandling samt personer som har KBT utbildning steg 1.

Orienteringsutbildning i kognitiv psykoterapi feb-mars 2011

Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk (RFMA) anordnade i vecka 8 och 10 år 2011 en orienteringsutbildning i kognitiva psykoterapeutiska teorier till grund för behandling av missbruk och psykisk störning.

I första hand vänder sig utbildningen till personal som arbetar med patienter/klienter med psykisk störning i kombination med beroende inom institutionsvård, kriminalvård, sjukvård och socialtjänst men som saknar grundläggande teoretiska kunskaper.

 

Utbildningen meddelades både i form av föreläsningar, gruppövningar och som hemuppgifter. Utbildningstiden var sammanlagt fem heldagar uppdelade på tre plus två dagar.

 

Studiematerial är bl.a. Carl Gyllenhammars nu omarbetade och utvidgade bok "Bryta vanor - Kognitiv och beteendeinriktad behandling vid missbruk och beroende”.

Eventuellt kommer nämnda kurser att upprepas längre fram.

Mer information per e-mail från tore.karlsson@karlssonkonsult.se

      

 

RFMA • Box 450 62 • SE-104 30 Stockholm •

E‑mail: info@rfma.se

 


Om oss

Konferenser

Kurser

Böcker

Länkar

Medlem
Kurser