Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk

Inbjudan och program


Tisdag den 6 oktober

Behandling och stöd för unga som varken arbetar eller studerar med personlighetsproblem, missbruk och kriminalitet

Konferensen genomförs digitalt

____________________________

Fredagen den 13 november

Vilka konsekvenser har corona-krisen haft för missbruks- och beroendevården?

Konferensen genomförs digtalt

Under konferensen belyses hur coronakrisen och dess verkningar på samhället påverkar missbruks- och beroendesituationen och vilka konsekvenser det har på vården.

Information om  konferenserna kommer per e-post och på denna hemsida.

Prel kostnad: 950 kr per seminarium.

______________________

Konferenser hösten 2020 och 2021 är under planering. Information kommer senare på hemsidan eller per e-post.


RFMA • c/o Brännström, Drotsvägen 7, 191 33 SOLLENTUNA• E‑mail:info@rfma.se
Om oss

Konferenser
Kommande
Inbjudan/program
Genomförda
Äldre
 
 
 

Medlem
Inbjudan och program
RFMA Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk