Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk

Inbjudan och program


.  

Konferenser hösten 2020 och 2021 är under planering. Information kommer senare på hemsidan eller per e-post. Upplysningar kan även erhållas per e-post från tore.karlsson@karlssonkonsult.se eller per telefon 070-556 18 60.


RFMA • c/o Brännström, Drotsvägen 7, 191 33 SOLLENTUNA• E‑mail:info@rfma.se
Om oss

Konferenser
Kommande
Inbjudan/program
Genomförda
Äldre

Kurser

Böcker

Länkar

Medlem
Inbjudan och program
RFMA Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk