Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk

Inbjudan och program

 (Scrolla ned för konferensen den 25 maj om samsjuklighet)

 

RFMA:s KONFERENS DEN 21APRIL 2020 PÅ TEMAT
Behandling och stöd av unga som vare sig arbetar eller studerar med personlighetsproblem, missbruk och kriminalitet – förekomst, orsaker, åtgärder.

Inställd pga Coronasituationen


Eventuellt kommer konferensen att anordnas senare. Information kommer per e-post och på hemsidan.

Frågor om konferensen kan göras till Tore Karlsson på mobil: 070 – 556 18 60 eller via e-post till tore.karlsson@karlssonkonsult.se

                         ___________________________


RFMA:s KONFERENS DEN 25 maj 2020
BEROENDE OCH SAMTIDIG PSYKISK OHÄLSA
-hur kan vården utvecklas?

Socialstyrelsen redovisade i november en kartläggning av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik – ett uppdrag de fått av regeringen. Kartläggningen har fokus på personer med stora vårdbehov och komplicerad samsjuklighet. Personer med samsjuklighet är i behov av att få vård och stöd av flera olika verksamheter och i uppdraget analyserades hur samverkan mellan och inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten fungerar och hur samverkan påverkar förutsättningarna för god vård och omsorg. Socialstyrelsen lämnar också förslag på hur samverkan kan förbättras.

Kartläggningen som baseras på inrapporterade diagnoser till Socialstyrelsens nationella patientregister, visade att 51 835 personer vårdats för intag av beroendeframkallande substanser under år 2017. Av dessa hade 64 procent av kvinnorna och 52 procent av männen också vårdats för en eller flera psykiatriska diagnoser under perioden 2016 - 2018.

Bland personer med skadligt bruk eller beroende och flera psykiatriska diagnoser var ADHD vanligt. En uppföljning av dessa personer indikerar att barn- och ungdomspsykiatrin i större utsträckning kan behöva uppmärksamma barn och unga med ADHD som har intag av beroendeframkallande substanser. Därför uppmärksammas i rapporten vikten av tidiga insatser i barn- och ungdomspsykiatrin och en väl fungerande samverkan mellan beroendevård, socialtjänst och vuxenpsykiatrin.

För att bidra till utveckling inom detta viktiga område anordnar RFMA denna konferens.

Tid: Måndagen den 25 maj 2020, kl. 9.30 – 16.00 (Kaffe serveras från 9.00)

Plats: ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41
Lokal: Sandlersalen

Anmälan till konferensen med namn, fakturaadress och arbetsställe görs senaste den 18 maj år 2020 via e-post till tore.karlsson@karlssonkonsult.se. Märk anmälan med Samsjuklighet.

OBS! Anmälan är bindande. Konferensavgiften är 950 kronor per person och i det priset ingår såväl för- som eftermiddagskaffe. Avgiften kommer att faktureras.

Frågor om konferensen kan göras till Tore Karlsson på mobil: 070-556 18 60 eller via e-post till tore.karlsson@karlssonkonsult.se

OBS att det är ont om parkeringsplatser vid ABF-huset så T-bana rekommenderas. Närmaste station är Rådmansgatan. Närmaste parkeringshus ligger nära Hötorget vid Sergels torg.

Välkomna!
Stefan Borg
Ordförande för Riksförbundet mot Alkohol och Narkotikamissbruk

Konferensprogram

9.00 Morgonkaffe

9.30 Inledning
Stefan Borg, ordförande RFMA och tidigare verksamhetschef på
Beroendecentrum Stockholm

9.40 Kartläggning av samsjuklighet – hur ser det ut?
Stefan Brené, utredare, Socialstyrelsen

10.10 Hur kan vi utveckla insatserna vid samsjuklighet?
- en pilotstudie om integrerad behandling vid missbruk och psykisk ohälsa?
Ingrid Rystedt, universitetslektor Karlstads universitet
Hur arbetar vi på LVM-hemmet Hornö med samsjuklighet?
Anders Fredriksson, programansvarig, Hornö, Statens institutionsstyrelse (SIS)
Carolina Johansson, programansvarig, Hornö, Statens institutionsstyrelse

11.10 ACT-teamet i Malmö – modell och arbetssätt?
Anders Evaldsson, socialsekreterare ACT-teamet i Malmö

11.40 Bemötande, tidig bedömning och stöd vid ADHD?
Lotta Borg Skoglund, beroendeläkare, Uppsala universitet och SMART psykiatri

12.10 Lunch

13.00 Hur kan vi stärka stödet för unga med hjälp av ACRA?
Anna Sjöström, certifierad metodhandledare och utbildare i ACRA

13.30 Hur arbetar vi i Gävle med CRA för att stödja vuxna med samsjuklighet?
Susanne Lahtinen, alkoholterapeut Gävle kommun

14.00 Eftermiddagskaffe

14.30 Hur kan en Case Manager bidra till att utveckla en personcentrerad vård?
- erfarenheter från Kalix
Susann Lindberg, CM Närpsykiatrin, Region Norrbotten
Ann-Charlotte Christiansen, CM Individ och familjeomsorgen, Kalix Kommun

15.00 Hur jobbar vi med samsjuklighet i BOP-teamet (BOP=Beroende och
psykiatrisk sjukdom) i Jönköping
Mathias Ivansson, specialistsjuksköterska psykiatri/CM, Region Jönköping
Helen Birch, alkohol- och drogbehandlare/CM, Jönköpings kommun

15.30 Vad krävs för en hållbar utveckling? Kan en organisations reguljära
verksamhet utvecklas genom projekt?
Staffan Johansson, professor, Göteborgs universitet

16.00 Avslutning av dagen

__________________________

    

Fler konferenser år 2020 är under planering. Information kommer senare på hemsidan eller per e-post. Upplysningar kan även erhållas per e-post från tore.karlsson@karlssonkonsult.se eller per telefon 070-556 18 60.


RFMA • Box 450 62 • SE-104 30 Stockholm • E‑mail:info@rfma.se
Om oss

Konferenser
Kommande
Inbjudan/program
Genomförda
Äldre

Kurser

Böcker

Länkar

Medlem
Inbjudan och program
RFMA Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk