Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk

Behandling av de mest utsatta -

Integrerad behandling vid komplexa vårdbehov

WIRBING, PETER – BORG, STEFAN (RED.)
Personer med ”dubbeldiagnos”, dvs. kombinationen psykisk störning och missbruk, hamnar ofta mellan stolarna. Socialtjänsten hanterar inte psykiatriska diagnoser, och psykiatrin tar inte emot personer med pågående missbruk. Ett evigt Svarte Petterspel uppstår, och patienten/klienten får inte adekvat hjälp. En fungerande lösning kräver att man behandlar både den psykiska störningen och missbruket på ett samordnat sätt. Integrerad behandling vid psykisk störning och beroende beskriver hur man praktiskt ska arbeta med att ge en integrerad behandling för de mest utsatta klienterna och patienterna, de med alkohol- och drogproblem och samtidiga psykiska störningar. Här ges konkreta metoder för bl a Motiverande samtal – MI och konflikthantering mm.

Handboken vänder sig till dem som arbetar med detta uppdrag inom kommuner och landsting, t ex case managers, men även till chefer och beställare som vill orientera sig i detta område.
Studentlitteratur art.nr 33476, ISBN 9789144057583

Läs mer (Studentlitteratur)RFMA • Box 450 62 • SE-104 30 Sthlm • E-mail:info@rfma.se  

 


Om oss

Konferenser

Kurser

Böcker

Länkar

Medlem
Böcker